Společnost

O nás

Projektová a inženýrská kancelář dopravních staveb D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. zajišťuje projektovou a přípravnou dokumentaci dopravních staveb a dopravní řešení územně plánovacích dokumentací a studií včetně inženýrské činnosti.

Společnost dodává komplexní projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury včetně zajištění nezbytných vstupních podkladů (geodetické zaměření, geotechnický průzkum, diagnostika vozovek, hlukové studie atp.) a subdodávek specializovaných profesí, pro něž zajišťuje koordinaci. Zpracovává rovněž projektové dokumentace částí staveb formou subdodávek.

Projektová kancelář disponuje odpovídající technickým a programovým vybavením umožňujícím zpracování projektových dokumentací včetně jejich oceňování. Výpočetní technika je doplněna kapacitními výstupními zařízeními, která zajišťují kvalitní výstupy i kompletace projektových dokumentací.

Rozhodující aktivita společnosti, projektová činnost, tj. zpracování projektů dopravních staveb a související inženýrská činnost, je v současnosti zajišťována osmi projektanty oboru dopravních staveb, tři projektanti jsou autorizovanými inženýry v oboru dopravní stavby.

Společnost umožňuje zajišťování brigádnických aktivit studentů a praxe pro studenty středních a vysokých škol odpovídajícího technického zaměření.

S platností od 7. června 2005 byl ve společnosti D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. certifikován systém řízení jakosti v souladu s požadavky normy ISO 9001 pro činnost projektování dopravních staveb a vykonávání autorského dozoru.


D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.
Koterovská 177
326 00 Plzeň

tel.: +420 377 483 323

dprojekt@dprojekt.cz

(c) D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.