Společnost

O nás

Projektová a inženýrská kancelář dopravních staveb D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. zajišťuje projektovou a přípravnou dokumentaci dopravních staveb a dopravní řešení územně plánovacích dokumentací a studií včetně inženýrské činnosti.

Společnost dodává komplexní projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury včetně zajištění nezbytných vstupních podkladů (geodetické zaměření, geotechnický průzkum, diagnostika vozovek, hlukové studie atp.) a subdodávek specializovaných profesí, pro něž zajišťuje koordinaci. Zpracovává rovněž projektové dokumentace částí staveb formou subdodávek.

Projektová kancelář disponuje odpovídající technickým a programovým vybavením umožňujícím zpracování projektových dokumentací včetně jejich oceňování. Výpočetní technika je doplněna kapacitními výstupními zařízeními, která zajišťují kvalitní výstupy i kompletace projektových dokumentací.

Rozhodující aktivita společnosti, projektová činnost, tj. zpracování projektů dopravních staveb a související inženýrská činnost, je v současnosti zajišťována osmi projektanty oboru dopravních staveb, tři projektanti jsou autorizovanými inženýry v oboru dopravní stavby.

Společnost umožňuje zajišťování brigádnických aktivit studentů a praxe pro studenty středních a vysokých škol odpovídajícího technického zaměření.

S platností od 7. června 2005 byl ve společnosti D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. certifikován systém řízení jakosti v souladu s požadavky normy ISO 9001 pro činnost projektování dopravních staveb a vykonávání autorského dozoru.


Historie

Projektová kancelář D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239 dne 4. dubna 2005. Společnost navazuje na činnost projektové kanceláře Ing. Karel Nedvěd, D PROJEKT PLZEŇ, která jako soukromá kancelář působila v oblasti projektování dopravních staveb od roku 1991. Zaměření a činnost této projektové kanceláře vycházela z činnosti a zkušeností zakladatelů z předchozích let projektové činnosti v projektové organizaci Stavoprojekt Plzeň.

Projektová kancelář D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. má oprávnění k podnikání na příslušné činnosti související s projektovou a inženýrskou činností.Vybavení

– Výpočetní technika

Projektová kancelář je vybavena barevnými i černobílými laserovými tiskárnami a scannery.

Pro tisk rozměrných barevných výkresů do rozměru A0+ používáme výkonný velkoformátový plotter HP DesignJet 4500.

Jednotlivá pracoviště jsou vybavena výkonnými grafickými stanicemi s dvoumonitorovým provozem a s kompletním softwarovým vybavením.

– Používaný software

  • Autocad Civil3D – projektování staveb na PC
  • Vehicle Tracking – systém pro ověřování průjezdů vozidel (vlečné křivky)
  • Roadpac – komplexní systém pro projektování silnic a dálnic včetně pasivních grafických výstupů
  • RoadCAD – interaktivní grafický systém jako nadstavba systému AutoCAD, pro vytváření či dotváření finálních výkresů ve spojení se systémem Roadpac
  • Microsoft Office – kompletní balík kancelářských programů
  • ASPE – systém pro oceňování projektovaných staveb
  • KROS plus – systém pro oceňování projektovaných staveb
  • ESET Smart Security – program pro antivirovou ochranu a ochranu proti škodlivému softwaru

– Ostatní vybavení

Projektová kancelář je vybavena moderními kopírovacími stroji značky Hewlett Packard a Konica Minolta.

Naše výkresy skládáme na skládacím zařízení firmy Océ.

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.
Koterovská 177
326 00 Plzeň

tel.: +420 377 483 323

dprojekt@dprojekt.cz

(c) D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.