Řízení jakosti

S platností od 7. června 2005 byl ve společnosti D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. certifikován systém řízení jakosti v souladu s požadavky normy ISO 9001 pro činnost projektování dopravních staveb a vykonávání autorského dozoru. Certifikát je vydán s akreditací Holandské rady pro akreditaci (RvA), společnost má současně právo používat s tím spojenou certifikační značku. Pravidelná certifikace je prováděna společností DNV Czech Republic s.r.o.

Tento certifikát navazuje na certifikát vydaný v roce 1999 fyzické osobě Ing. Karel Nedvěd, D PROJEKT PLZEŇ, jejíž nástupnickou společností je společnost D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.


D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.
Koterovská 177
326 00 Plzeň

tel.: +420 377 483 323

dprojekt@dprojekt.cz

(c) D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.